6. Стаціонарне лікування хворих на туберкульоз

Рівні госпіталізації хворих на туберкульоз на стаціонарне лікування (районний, міжрайонний, обласної і республіканський) визначаються територіальними управліннями охорони здоров'я відповідно до існуючої структурою ПТО, з дотриманням заходів інфекційного контролю та з урахуванням епідеміологічного статусу:

хворі на туберкульоз без бактеріовиділення,

хворі на туберкульоз з бактеріовиділенням і зі збереженою чутливістю МБТ до ПТП,

хворі з МЛУ ТБ і ШЛС ТБ, які отримують ПТП,

хворі з МЛУ ТБ і ШЛС ТБ, які отримують симптоматичне лікування,

хворі на туберкульоз, які перебувають на примусовому лікуванні.

На районному рівні пріоритетом для госпіталізації хворих є обмежені, не ускладнені форми туберкульозу з бактеріовиділенням, а так само з поширеними і ускладненими формами туберкульозу без бактеріовиділення і / або наявністю серйозної супутньої патології.

На обласному та республіканському рівнях пріоритетом для госпіталізації хворих є ускладнені, поширені форми туберкульозу з бактеріовиділенням і без бактеріовиділення *, а також хворі з МЛУ ТБ і ШЛС ТБ.

У міжрайонні протитуберкульозні організації (при наявності таких) госпіталізація проводиться згідно профілем основної патології.

Хворі на туберкульоз, у тому числі і звільнені з місць позбавлення волі, мають супутню патологію (ВІЛ-інфекція, хворі з наркологічні розлади і інші) госпіталізуються в стаціонари ПТО і забезпечуються консультаціями і наглядом профільних фахівців медичних організацій.

7. Організація диспансерного обліку

Диспансерний облік і спостереження здійснюється за такими групами:

нульова група - (0) - особи із сумнівною активністю туберкульозу,

перша група - (I) - особи з активним туберкульозом,

друга група - (II) - особи з неактивним туберкульозом,

третя група - (III) - особи, з підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз.

У 0 групі спостерігають:

осіб з підозрою на туберкульоз, яким після проведеного стандартного діагностичного алгоритму обстеження на туберкульоз в організаціях ПМСД зняти або підтвердити активність процесу в легенях або інших органах не представляється можливим. Це можуть бути вперше виявлені і повторні випадки з сумнівною активністю і не перебувають на диспансерному обліку в ПТО,

діти, які потребують уточнення характеру туберкулінової чутливості і в диференціальної діагностики, які не перебувають на диспансерному обліку в ПТО.

У осіб 0 групи проводяться лабораторні, клініко-рентгенологічні, інструментальні та інші методи дослідження, включаючи туберкулінодіагностику. У хворих з позалегеневий локалізацією активність туберкульозного процесу підтверджується іншими клініко-лабораторними дослідженнями.

Особам 0 групи використання ПТП заборонено. Термін спостереження - до 4 місяців. При встановленні активного туберкульозу хворий переводиться в I групу. При встановленні інфекційної етіології характеру туберкулінової проби дитина переводиться в групу III Б.

У I групі спостерігають хворих з активними формами туберкульозу будь-якої локалізації з бактеріовиділенням і без:

I Г - випадки туберкульозу, з МЛУ ТБ або ШЛС ТБ, полірезистентністю з бактеріовиділенням, яким призначення специфічного лікування не представляється можливим через його неефективність і непереносимості ПТП хворими.

При результаті лікування «Порушення режиму» питання про продовження лікування ЦВКК вирішує індивідуально.

Хворим ІГ групи лікування ПТП не проводиться. За свідченнями проводиться симптоматична (патогенетична) терапія, включаючи коллапсотерапевтіческіе і хірургічні методи. Термін спостереження - до отримання негативних результатів культуральних досліджень.

У II групі спостерігають осіб з неактивним туберкульозним процесом після успішного завершення курсу лікування. Контрольні обстеження проводяться 2 рази на рік. Термін спостереження: осіб з великими залишковими змінами - 2 роки, осіб з малими залишковими змінами - 1 рік.

При виникненні рецидиву туберкульозного процесу хворий переводиться в I групу диспансерного обліку, в залежності від попереднього епізоду лікування.

У III групі спостерігаються особи з підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз і підрозділяються на наступні підгрупи:

складаються в контакті з хворими на активну форму туберкульозу,

діти і підлітки в контакті з хворими на активну форму туберкульозу незалежно від бактеріовиділення,

з раніше невідомих вогнищ смерті від туберкульозу.

Термін спостереження - весь період контакту і 1 рік після ефективної хіміотерапії хворого.

контактні особи з вогнищ смерті спостерігаються 1 рік. Комплексне обстеження 2 рази на рік.

з раннім періодом первинної туберкульозної інфекції (віраж туберкулінових реакцій),

раніше інфіковані, з гіперергічними реакцією на туберкулін,

з побічними реакціями на введення вакцини БЦЖ.

Термін спостереження - 1 рік з комплексним обстеження при взятті на облік і зняття з обліку.

Диспансерне спостереження за хворими на туберкульоз

здійснюється в ПТО за місцем проживання, навчання, перебування хворого у виправній установі.

При зміні місця проживання хворого лікар-фтизіатр зобов'язаний взяти на диспансерний облік за місцем нового проживання протягом 10 днів.

Порядок диспансерного спостереження за хворими на туберкульоз здійснюється згідно з додатком 8 до цієї Інструкції.

Пояснення активності туберкульозного процесу у диспансерних хворих:

туберкульоз сумнівної активності - туберкульозні зміни неясної активності в легенях і інших органах, виявлені вперше або у осіб, знятих з диспансерного обліку. Для визначення активності туберкульозного процесу виділена нульова (0) група диспансерного спостереження, призначення якої полягає в проведенні комплексу діагностичних заходів,

залишкові зміни - після лікування туберкульозу в органах і тканинах можуть визначатися залишкові зміни. До них відносять: щільні і кальциновані вогнища, різної величини фіброзні і циротичні зміни (в тому числі з залишковими санувати порожнину), плевральні нашарування, післяопераційні зміни в легенях, плеврі і інших органах і тканинах. Поодинокі (числом до 3) дрібні (до 1 см), щільні і звапніння вогнища, обмежений фіброз (в межах 2 сегментів) розцінюють як малі залишкові зміни. Всі інші залишкові зміни вважають великими.

Припинення бактеріовиділення реєструється:

для хворих на туберкульоз з лікарською стійкістю, які отримують лікування ПТП першого і другого ряду при отриманні двох негативних послідовних (з місячним інтервалом) результатів бактеріологічних досліджень (посів).

Після укладення ЦВКК про припинення бактеріовиділення, хворий знімається з епідеміологічного обліку як бактеріовиділювач.

Перелік осіб групи «ризику», які підлягають обов'язковому щорічному флюорографічного обстеження на туберкульоз:

1) на безоплатній основі:

медичні працівники пологових будинків (відділень), дитячих лікарень (відділень), відділень патології новонароджених та недоношених,

призовники на військову службу,

студенти вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, учні училищ,

підлітки 15-17 років,

жінки в післяпологовому періоді протягом місяця після виписки з пологового будинку,

особи, які перебувають на диспансерному обліку з хронічними неспецифічними захворюваннями легенів, цукровим діабетом, алкоголізмом, наркоманією, ВІЛ / СНІД,

особи, які отримують кортикостероидную терапію,

особи, які мають залишкові явища в легенях будь-якої етіології,

особи, контактні з хворим на туберкульоз,

працівники дошкільних організацій,

працівники медичних організацій,

працівники загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв і гімназій,

підслідні і засуджені (2 рази на рік),

співробітники і військовослужбовці військових частин Міністерств оборони, внутрішніх справ і Комітету Національної безпеки,

особи, які прибули в Республіку Казахстан на постійне місце проживання,

2) за рахунок коштів роботодавця на платній основі:

працівники об'єктів харчової промисловості, громадського харчування і продовольчої торгівлі,

працівники сфери обслуговування населення,

особи, які займаються перевезенням пасажирів, їх обслуговуванням на всіх видах транспорту,

працівники вищих і середніх навчальних закладів,

працівники аптек, зайняті виготовленням, розфасовкою і реалізацією лікарських засобів,

особи, які прибули в Республіку Казахстан на тимчасове проживання, в тому числі з трудової міграції.

8. Порядок допуску на роботу і навчання осіб, які перехворіли на туберкульоз

Хворі на туберкульоз забезпечуються листками тимчасової втрати працездатності на термін 8 - 10 місяців.

Медичний висновок про допуск хворих на туберкульоз на роботу і навчання видається на ЦВКК ПТО.

Допускаються до навчання або роботи хворі на туберкульоз:

з обмеженими процесами без бактеріовиділення (на початок лікування) після успішного завершення інтенсивної фази (рішенням ЦВКК),

Не допускаються до роботи особи, які перехворіли на туберкульоз:

в пологові будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення патології новонароджених та недоношених,

в дошкільні організації (дитячі ясла / сади, будинки дитини, дитячі будинки, дитячі санаторій) і молодші класи шкільних організації,

Допуск на роботу осіб з груп «ризику» вирішується на ЦВКК.

Військовослужбовці, співробітники національної безпеки, внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи органів юстиції, протипожежної служби, фінансової поліції допускаються на роботу на підставі рішення ЦВКК, з урахуванням правил внутрішнього розпорядку та укладення спеціальної відомчої комісії терміном на рік і щорічним умови наступного періодичного огляду до зняття з диспансерного обліку .

до Інструкції з виявлення, реєстрації, лікування і диспансерного спостереження туберкульозу в організаціях первинної медико-санітарної допомоги та протитуберкульозних організаціях

Транспортування мокротиння в лабораторію

Забір мокротиння проводиться у всіх лікувальних установах, що займаються обслуговуванням і лікуванням пацієнтів. Якщо в даній установі не проводяться бактеріоскопічні дослідження на виявлення кислотостійких мікобактерій, зібрана мокрота доставляється в лабораторію.

Мокрота доставляється в базову бактеріоскопічну лабораторію для проведення дослідження. Мокрота для відправки в лабораторію збирається в спеціальні контейнери, об'ємом 50,0 мл, з широкою шийкою не менше 35 мм в діаметрі, прозорі, що дозволяють контролювати обсяг і якість зібраного матеріалу, з герметично кришками. Маркування проводиться тільки на бічній поверхні контейнера. Відзначається П.І.Б. пацієнта і номер зразка. Одна форма ТБ-05 заповнюється на всі 3 (з метою діагностики) або на 2 (з метою контролю хіміотерапії) зразка мокротиння.

Контейнери з мокротою встановлюються в маркований металевий бікс для транспортування мокротиння в лабораторію. Зібрана мокрота доставляється в лабораторію на дослідження бактеріоскопії протягом доби, допускається зберігання в медичному закладі до 7 днів в холодильнику. Мокрота для проведення бактеріологічного дослідження зберігається в холодильнику не більше доби.

Контейнери з мокротою повинні бути надійно упаковані для попередження витікання патологічного матеріалу. При транспортуванні бікси (ящики) повинні зберігатися в прохолодному місці, захищені від прямих сонячних променів.

Транспортування мокротиння в лабораторію повинна здійснюватися на медичному транспорті лікувального закладу у супроводі медичного працівника. Бланки напрямків на лабораторне дослідження повинні знаходитися окремо від контейнерів з матеріалом. До бікси повинен бути підготовлений супровідний документ, в якому наводяться відомості про пацієнтів і пробах. Кількість контейнерів в коробці повинна відповідати кількості прізвищ у списку. Ідентифікаційний номер на кожному контейнері повинен відповідати ідентифікаційному номеру в списку.

У супроводжуючий список повинні бути включені дата відправки і назву медичної організації.

При прийомі в лабораторії входять зразків мокротиння необхідно:

Перевірити доставлений бікс на наявність ознак витоку.

Дезінфікувати зовнішню поверхню бікс.

Обережно відкрити і ретельно перевірити контейнери на наявність тріщин або пошкоджень.

Дезінфікувати внутрішню поверхню бікс.

При недостатньому обсязі мокротиння (менше 3-5 мл), пошкоджених контейнерах і порушеннях правил транспортування зразки не будуть прийняті для дослідження.

до Інструкції з виявлення, реєстрації, лікування і диспансерного спостереження туберкульозу в організаціях первинної медико-санітарної допомоги та протитуберкульозних організаціях

Діагностичний алгоритм обстеження хворого на туберкульоз

до Інструкції з виявлення, реєстрації, лікування і диспансерного спостереження туберкульозу в організаціях первинної медико-санітарної допомоги та протитуберкульозних організаціях

Монографія присвячена питанням організації протитуберкульозної допомоги населенню Укаїни. Визначено пріоритети в наданні протитуберкульозної допомоги населенню, виділені основні функціональні обов'язки осіб, залучених

Звіт про діяльність лікувально-профілактичного закладу складається республіканськими (в складі Укаїни), крайовими, обласними, міськими, районними, сільськими лікувально-профілактичними установами, як мають

2. Визначити державними замовниками Державної програми Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ, Комітет державної безпеки, які в межах своєї компетенції здійснюють контроль за її виконанням.

Тищенко О.М. Заборовський Г.І. Громадське здоров'я та охорона здоров'я: Навчальний посібник для студентів факультету медичних сестер з вищою освітою.