на проект методичних рекомендацій по темі НДР

№ 3.02.048.п3 -Застосування виброакустического методу терапії

при лікуванні хворих на хронічні вірусні гепатітамі-,

Метою роботи було вивчення ефективності віброакустичного методу лікування із застосуванням апарату -Вітафон-ІК в комплексній терапії хворих на хронічні вірусні гепатити В і С.

2. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Найважливішою особливістю гепатотропних вірусів В і С є їх значний хроніогенний потенціал. При розвитку хронічних форм високий ризик їх трансформації в цироз печінки або гепатокарціному.

Лікування хронічних вірусних гепатитів представляє великі труднощі. Слід констатувати, що результати лікарської терапії цих захворювань далекі від оптимальних. Найсучасніші схеми дозволяють досягти ремісії максимум у 60-80% пацієнтів, а віддалені результати ще більш скромні. До 10% пацієнтів змушені відмовлятися від лікування через розвитку виражених побічних ефектів від призначених препаратів.

Більшість хворих на хронічні вірусні гепатити у нас в країні не отримують необхідного лікування внаслідок його високу вартість. В програми обов'язкового медичного страхування і табелі військово-медичного постачання дана медична послуга не включена.

Недостатня ефективність і висока вартість лікування хронічних вірусних гепатитів змушують шукати альтернативні методи терапії хворих з даною нозологій з метою підвищення її ефективності та збільшення доступності для пацієнтів.

Проведені дослідження показали, що впровадження в комплекс лікування хворих на хронічні вірусні гепатити В і С комплексного фізіотерапевтичного (виброакустического + інфрачервоного) методу терапії з використанням апарату -Вітафон-ІК дозволяє досягати високого рівня ефективності традиційної антиретровірусної терапії при скороченні її обсягу або навіть повної відмови від неї. Застосування апарату за розробленими схемами протягом 6-12 міс дозволило досягти ремісії майже у 40% пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом С (без застосування препаратів інтерферону).

Доведено, що ефект виброакустического впливу пов'язаний з його впливом на інтерфероногенезу в печінці.

Розроблено схеми застосування апарату у хворих з різною тривалістю перебігу гепатиту, схеми підтримуючої терапії.

Дослідження проведені на високому науковому і методичному рівні із застосуванням новітніх методик: імуноферментного методу визначення вмісту інтерферонів - і - в крові, дослідження вірусного навантаження за допомогою полімеразної ланцюгової реакції, ультразвукового методу досліджень з допплерографией.

Висновки і рекомендації обґрунтовані обстеженням достатньої кількості хворих (22).

3. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:

Робота виконана в повній відповідності з затвердженою робочою програмою.

Новизна проведених наукових досліджень полягає в доказі впливу віброакустікі на інтерфероногенезу в печінці і піонерських розробках схем лікування хворих на хронічні вірусні гепатити з застосуванням віброакустичного методу терапії.

Практична цінність роботи полягає в доказі ефективності віброакустичного методу при хронічних гепатитах у вигляді монотерапії, розробці схем застосування апарату -Вітафон-ІК при різних варіантах перебігу хронічних гепатитів.

Апарат простий у використанні, відносно дешевий. Впровадження методу дозволить істотно скоротити витрати на лікування хворих на хронічні вірусні гепатити.

Результати роботи впроваджені в лікувальний процес клініки інфекційних хвороб Військово-медичної академії та міського гепатологіческого центру С.-Петербурга.

Необхідне проведення додаткових досліджень з вивчення ефективності схем комплексного: противірусного + фізіотерапевтичного лікування хворих на хронічні вірусні гепатити з метою з'ясування можливості скорочення обсягу противірусної терапії.

Розроблений фізіотерапевтичний метод може бути рекомендований до застосування в лікувальних установах ЗС України при лікуванні хворих на хронічні вірусні гепатити.

з протоколу кафедрального наради

кафедри інфекційних хвороб (з курсом медичної паразитології

і тропічних захворювань) Військово-медичної академії ім С.М.Кірова

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального виконавця НДР заступника начальника кафедри інфекційних хвороб доктора медичних наук доцента полковника медичної служби про результати виконання наукових досліджень за темою НДР № 3.02.048.п3 -Застосування виброакустического методу терапії при лікуванні хворих на хронічні вірусні гепатітамі-, шифр -Звук- 1

проблемна комісія вважає:

1. Робота виконана в повній відповідності з затвердженою робочою програмою.

3. З огляду на великі труднощі в організації лікування хворих на хронічні вірусні гепатити в ВС РФ, впровадження даного методу дозволить надавати ефективну медичну допомогу хворим з даною нозологій, істотно скоротивши при цьому матеріальні витрати за цією статтею витрат.

4. Розроблений метод лікування хворих на хронічні вірусні гепатити може бути рекомендований до впровадження у військових лікувальних закладах МО РФ.

nbsp, ГОЛОВА КАФЕДРАЛЬНОГО НАРАДИ

nbsp, начальник кафедри інфекційних хвороб

nbsp, кандидат медичних наук доцент

nbsp, полковник медичної служби

старший викладач кафедри

кандидат медичних наук

nbsp, полковник медичної служби